Over mijn werk.

De plek is vaak onderwerp van mijn werk.
Ik onderzoek huizen, kamers en kelders en laat met mijn beelden de toeschouwers onvermoede ruimtes zien. Ik associeer met gevonden beeld en gevonden materiaal en maak zowel collages, tekeningen als kleine objecten [ ’kijkdozen’ ] en ook grote installaties die ter plekke worden gemaakt.
Zowel het kleine als het grote werk heeft een grote illusoire werking.
De installaties ontstaan door het combineren van de ruimte met
[ gevonden ] materiaal, vaak in combinatie met projecties.
Hierdoor ontstaat een spanningsveld tussen schijn en werkelijkheid. Wat wordt zichtbaar en wat blijft verborgen?